Image14 Сеп 2020

АДИНГ С ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ НА ОБЕКТИ В Г. ОХРИД, ЗА НУЖДИТЕ НА „НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ НА МАКЕДОНИЯ – МОБИЛНОСТ“

Най-голямото предизвикателство днес е да се изгради справедливо общество, където да има място за всички без изключение. Преодоляването на тази бариера е задача на всички в обществото и точно поради тази причина дарихме наши продукти на „Националният съюз на лица с физически увреждания на Македония - Мобилност“, който има 8400 членове с физически увреждания от цялата страна.

Дарението се състои от лепила, хидроизолации и фугиращи смеси, необходими за ремонт и възстановяване на подовите повърхности на 11 апартаменти в г. Охрид, които са на разположение на „Националният съюз на лица с физически увреждания на Македония –Мобилност“. С възстаноявянето на тези обекти, лицата с увреждания ще могат да използват адаптирани и достъпни помещения за настаняване през цялата година за почивка и отдих, симпозиуми и спортно-физическа подготовка.

*Текущо състояние на обектите.