Image29 Мар 2020

АДИНГ С ДАРЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОБИЛНА ВОЕННА БОЛНИЦА „ROL-2“ КРАЙ ИНФЕКЦИОЗНАТА КЛИНИКА-СКОПИЕ

АДИНГ направи дарение на материали и труд при изпълнение, за поставяне на хидроизолационна защита на обекта „МОБИЛНА ВОЕННА БОЛНИЦА“ „ROL-2“. По този начин, изпълнението на позицията е напълно завършено на 30.03.2020 година, а решението за дарение на материали и труд при изпълнение на стойност от 15.000 евро, бе взето на спешно извънредно заседание на Управителния съвет на АДИНГ, проведено на 27 март.

Стойността на дарението след пълното завършване на работата и предаване на обекта от наша страна, възлиза на 15.358 евро.

Специализираният екип за изпълнение от АДИНГ в координация с отговорните лица от Армията, положиха всички усилия за незабавно завършване и пускане в експолатация на този стратегически важен обект за държавата.

Нашият специализиран екип – нашите герои, които бяха 24 часа на обекта са:

Управителя на ИНВЕСТ А, инж. Смилевски Сашко, който отговаря за проекта и оперативния инженер Батев Мирко, със специализирания си екип: Стоянов Драган, Саитов Исмаилаки, Трпевски Слободан, Юсуфи Бислим, Исмаил Абдурахман, Трпевски Давид, както и шофьора доставчик от АДИНГ Исени Исмаили и инж. Дамчевски Боян като инженер за логистична поддръжка на проекта.  

Генералният директор Благоя Дончев, който координира работата на този проект от негово име и от името на Управителния съвет, им благодари за тяхната щедра всеотдайност и постоянен ангажимент при извънредни обстоятелства.

Уведомяваме, че на 25 Март АДИНГ временно промени логото и девиза си „част от всеки строеж“, който сега гласи „разстоянието е ключова част от нашето здраве“.

С тази промяна подкрепяме всички усилия на по-широката общественост и здравните препоръки, като единствен начин да спрем разпространението на COVID-19. Също така, с това изразяваме подкрепа на работещите в публичния сектор, които са на първа линия на фронта в борбата с COVID-19.