Image27 Мар 2020

Разстоянието е ключова част от нашето здраве!

Спазването на разстояние помежду ни е от ключово значение за спиране на пандемията от COVID 19. Затова временно трансформираме нашето лого, следвайки тази инициатива в световен мащаб, а нашият девиз „част от всеки строеж“ е трансформиран в „разстоянието е ключова част от нашето здраве“. С тази промяна подкрепяме всички усилия на по-широката общественост и здравните препоръки, като единствен начин да спрем разпространението на COVID-19.

Останете в безопасност!