Image6 Апр 2017

Хидроизолация на проходима покривна тераса и балкон

Плоските покривни конструкции и балконите представляват елементи на обекта, които са най-изложени на външни атмосферни влияния. В зависимост от нуждите, плоските покриви могат да бъдат решени като проходими, непроходими или зелени покриви. Съгласно типа на плосък покрив се определят и материалите за изработка и заключителната обработка.  

1.Хидроизолация на проходими покривни тераси

Ще се спрем на проходими покривни тераси и балкони и решаване на хидроизолацията на тези повърхности, като предпоставка за дълготрайност на обекта. При проектиране и изпълнение на хидроизолация на проходими покривни тераси и балкони или саниране на стара хидроизолация, предвид трябва да се вземат въздействията на които е изложена терасата или балкона, наклона на основата и вида на основата (монолитна или монтажна), върху която се изпълнява хидроизолацията.

Ще отличим например решения за хидроизолация на проходими покривни тераси и балкони, които са се доказали като успешни и отговарят на изискванията за функция на хидроизолацията (ДЕТАЙЛ 1 и ДЕТАЙЛ 2), използвайки продуктите на АДИНГ и TPH (Германия).

Довършителната стоманобетонна плоча, която е основа за цялата покривна система е необходимо да бъде водонепропусклива и със затворена структура. Бетонът трябва да бъде правилно положен и поддържан без поява на пукнатини. Поради тези причини при производство на бетон препоръчваме едновременно използване на два вида добавки: СУПЕРФЛУИД - Суперпластификатор с висока степен на редукция на вода и ХИДРОФОБ 21 - добавка за бетон и мазилка предназначен за предотвратяване на капилярната абсорбция и формирането на водонепропускливи повърхности.

Върху бетонната основа, която трябва да престои най-малко 28 дни, се изработва хидроизолация с ХИДРОМАЛ - готова смес за изпълнение на твърда хидроизолация на циментова основа, приготвена със специално избран цимент, висококачествени пълнители и прахообразни добавки. Използва се като хидроизолация на обекти изложени на положително и отрицателно хидростатично налягане. Полага се върху бетонна и циментова основа. Материалът се подготвя чрез добавяне на чиста вода и се разбърква до пълно хомогенизиране, след което се полага върху основата с четка или стоманена мистрия.

Върху направената хидроизолацията с ХИДРОМАЛ препоръчваме да се постави фолио за изравняване на парен натиск - парна бариера, топлоизолация и ПЕ фолио.

При изпълнението на стоманобетонни бетонната замазка за спад с минимална дебелина 8 см е необходимо в бетонната смес да се добави добавка за водонепропускливост ХИДРОФОБ 21 с дозиране от 0,8% от масата на цимента.
При монтиране на сифона е необходимо същият да се фиксира и да се залее отвора. За тази цел ще използваме материала ЕКСМАЛ - еднокомпонентен, саморазливен, готов разтвор на циментова основа, предназначен за заливане сечения (за заливане анкери, заливане основи на носачи, кранови греди, машинни основи, заливане вертикални и хоризонтални отвори в бетонни елементи и конструкции). Позволява висока начална и крайна якост на натиск. Допълнително фугите да се обработят с постоянно еластичен кит FIX-O-FLEX - Еднокомпонентен пастовиден уплътнителен материал, който при контакт с влага се превръща в еластичен продукт.

Върху подсилена бетонна замазка за спад се изпълнява хидроизолация с ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1 - двукомпонентна еластична хидроизолация на циментова основа, приготвена със специално избран цимент, висококачествени пълнители, добавки и полимери. Използва се като хидроизолация на обекти, изложени на положително и отрицателно хидростатично налягане. Полага се върху бетон, циментова замазка или гипсокартонени плочи. Материалът се подготвя така, че към течния компонент (Б) при непрекъснато разбъркване се добавя прахообразния компонент (А) и се смесват бавно до пълно хомогенизиране, след което се полага върху основата с четка в два или три слоя.

 

Върху направена хидроизолация с ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1 на повърхността се преминава към залепване на керамични плочки с Хидрокол СП - еднокомпонентно водонепропускливо лепило за плочки, произведено на циментова основа и полимерни добавки. Лепилото е предназначено за залепване на подови и стенни плочки, изложени на външни влияния, влага и вода. Полага се върху здрава основа от бетон, цимент или варо-циментова мазилка. Приготвя се с добавка на вода и се нанася с мистрия или шпатула по повърхността, където се лепят плочките. За запълване на фугите се използва ФУГОФИЛ - водоустойчива смес за фугиране на циментова основа за попълване на фуги с ширина до 5 mm при хоризонтални и вертикални повърхности, павирани с керамични, мраморни, стъклени, каменни или бетонни плочки. Използва се за фугиране на санитарни възли, кухни, тераси, басейни, стълби, зали, складове, производствени цехове и др. Сместа се подготвя чрез добавяне на вода и се полага с гумена мистрия на повърхността до попълване на фугите.

ДЕТАЙЛ 1: Хидроизолация на проходима покривна тераса

 

ОПИСАНИЕ

1

керамични плочки

2

лепило за плочки ХИДРОКОЛ СП (C2ES1)

3

хидроизолация с ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1 в три слоя

4

заливане с ЕКСМАЛ

5

АБ замазка за спад  d= 8 cm с добавка за водонепропускливост ХИДРОФОБ 21 (0,8%)

6

ПЕ фолио

7

термоизолация

8

парна бариера

9

хидроизолация с ХИДРОМАЛ – два слоя

10

стоманобетонна  плоча с добавки за водонепропускливост СУПЕРФЛУИД и ХИДРОФОБ 21

11

циментова замазка

12

ХИДРОГЛЕТ В

13

АДИНГКОЛОР

За допълнително осигуряване на връзка- хоризонтала с вертикала се предлага обработка с PROOFMATE FD FOIL - Еластично хидроизолационно фолио на базата на EPDM (етилен пропилен диен съполимер), залепено с постоянно еластичен кит FIX-O-FLEX и китоване на връзката вертикална и хоризонтална керамична плочка (ДЕТАЙЛ 1 a)


Детайл а

Температурните разлики (-20 ˚C до +40 ˚C) характерни за нашия климат, предизвикват свиване и разширяване на конструкцията. За да не се стигне до пукнатини, препоръчително е да се направят работни фуги в стоманобетонната замазка на полета от 9-12 м², същите да се напълнят с постоянно еластичен кит FIX-O-FLEX, да се покрие работната фуга с PROOFMATE FD FOIL залепена на FIX- O-FLEX. Освен това, желателно е фугата на керамичните плочки да се припокрива с работната фуга на замазката и да бъде запълнена с постоянно еластичен кит FIX-O-FLEX. (ДЕТАЙЛ 1 б).
Детайл б

1. Хидроизолация на балкон


Освен горните препоръки за използване на материалите за изпълнение на хидроизолация, с ДЕТАЙЛ 2 е показано сечение на конструкцията на балкон и е дадено решение за хидроизолация.


ДЕТАЙЛ 2: Хидроизолация на балкон

 

ОПИСАНИЕ

1

керамични плочки

2

лепило за плочки ХИДРОКОЛ СП (C2ES1)

3

хидроизолация с ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1 в три слоя

4

заливане с ЕКСМАЛ

5

циментова замазка

6

стоманобетонна плоча

7

лепило за термоизолация – СТИРОКОЛ П

8

термоизолация

9

довършителни работи с декоративна акрилатна мазилка ХИДРОФАС

Допълнително в ДЕТАЙЛ 2 а и б са показани решения за обработка на връзката хоризонтала и вертикала и обработка на връзката на конструкцията с профил от балконска врата с АДИНГАКРИЛ - Еднокомпонентен водонепропусклив еластичен акрилатен кит.

   

Радица Гьонеска, инженер архитект