Image26 Nov 2016

Kako zaštititi nove kamene zidove od vlage i sanirati stare?

autor: Ivanka Ćupev, dipl.grad.inž.

Da bi se obezbedila trajnost, funkcionalnost, sigurnost i estetski izgled građevinskih elemenata (fasadni zidovi, grede, stubovi, potporni zidovi) koji su izloženi atmosferskim uticajima (kiša, sneg, visoke vazdušne vlage), osnovno je da budu zaštićeni i osigurani od vlage. Za tu svrhu, obavezno je da se obrade sa materijalima koji omogućavaju vodonepropusnost, odnosno vodootpornost površina.

Image
Image
Image
Image

Preporuka za zaštitu od vlage novih fasadnih zidova, ograda, potpornih zidova, sagrađenih od prirodnog kamena

1. Priprema smese za lepljenje i fugiranje kamena

Da bi se dobila vodonepropusna smesa za lepljenje i fugiranje kamena, obavezno se koristi aditiv za vodonepropusnost HIDROFOB-21 iz proizvodnog programa Ading.
Odnos materijala je dat za pripremu smese koja se meša u mešalici, u zapreminskom odnosu kao mera, koristeći metalnu kofu od 20 kg.


Image

Potrebni materijali za pripremu smese bele boje

1. Jedna kofa peska od sitno mlevenog mermera, granulacije 0,8-1,25 mm ili do 2 mm
2. Pola kofe belog cementa;
3. Četvrtina kofe kreča;
4. Približna količina vode 5-6 litara;
5. 200 gr aditiv za vodonepropusnost Hidrofob-21 (Ading).

Ukoliko želite da postignete sivu boju smese, koristi se ista količina materijala sa sledećim sastavom: drobljeni pesak, sivi cement, kreč, voda i Hidrofob-21, a dodavanjem praškastih bojenih pigmenata može se dobiti i fuga u boji po izboru.

Redosled pripreme smese je sledeći:

U mešalici se stavlja pola od potrebne količine vode, zatim se dodaje pesak, cement i kreč. U drugoj polovini vode stavlja se aditiv Hidrofob-21, meša se i sipa u mešalici. Smesa se polako meša i ukoliko treba da se postigne željena konzistencija pridodati vodu.

Sa ovako spremljenom smesom počinje se zidanje i fugiranje zida od kamena na prethodno navlaženoj površini.
Kada se sve to završi, kao sledeći postupak da bi se obezbedila vodonepropusnost samog kamena, pomoću prskalicom se nanosi aditiv za vodonepropusnost Hidrofob-21 na celoj površini.

Image

Nakon završetka svih postupaka, kako bi se uverili u vodonepropusnosti smese, nakon dva do tri dana potrebnih za sušenje materijala (u zavisnosti od temperature) napravite probno prskanje mlazom vode iz creva ili isipanjem vode iz flaše. Primetićete na samoj površini zida ostaju kapi vode koji stoje i ne upijaju se u površini.

Preporuka za zaštitu od vlage starih fasadnih zidova, ograda, potpornih zidova sagrađenih od pripodnog kamena

Image
Image
Image
Image

Postupak za pripremu smese i fugiranje je isti, redosled izvedbe je sledeći:

1. Odstranjivanje postojaće smese kojom je fugiran kameni zid.
2. Priprema vodonepropusne smese aditivom Hidrofob-21, istim sastavom i količinom materijala.
3. Fugiranje sa preporućenom vodonepropusnom smesom za fugiranje.
4. Nanošenje aditiva Hidrofob-21 na celoj površini zida, uz pomoć rasprskivanjem prskalicom, da bi se obezbedila vodonepropusna površina.