СУПЕРФЛУИД 21AM / Хиперпластификатор- ретардер

Суперпластификатор за бетон с изключително висока степен на редукция на вода и дълготрайно задържане на консистенцията. Изработен на поликарбоксилатна основа. Отговаря на : EN 934-2 Tабела 11.1 & 11.2

Други продукти от тази гама
Image
ФЛУИДИНГ / пластификатор
Image
ФЛУИДИНГ М / пластификатор- ретардер
Image
СУПЕРФЛУИД / суперпластификатор
Image
СУПЕРФЛУИД М1 / суперпластификатор- ретардер
Image
СУПЕРФЛУИД 21M / хиперпластификатор-ретардер
Image
СУПЕРФЛУИД 21Ф / хиперпластификатор - ускорител
Image
АДИНГПАВЕР / Добавка за производство на фабрично произведени бетонови и павер елементи
Image
ХИДРОЗИМ T / Добавкa за бетониране и полагане на замазки и мазилки при ниски температури (до -20⁰С)
Image
ХИДРОЗИМ ФЛУИД / Комплексна добавка за бетониране при ниски температури със силно редуциращ ефект
Image
ХИДРОФОБ ФЛУИД / Добавка за водонепропускливи бетони със пластифициращо действие
Image
ХИДРОФОБ 21 / Добавка която предотвратява проникването на вода през бетона
Image
УСПОРУВАЧ Д2 / Добавка за забавяне на свързването на бетона
Image
ПОРОЧИНИТЕЛ / Добавка за създаване на въздушни пори в бетон и циментови разтвори
Image
Ингунит T ЕКО / Ускорител