Защитни покрития

Image
АНТИКОРОЗИН ББ / Покритие за защита на бетона от агресивното атмосферно влияние
Image
ПЛАММАЛ С / Покритие за противпожарна заштита на електрически кабели
Image
АНТИКОРОЗИН БР
Image
Адингпокс аква / трикомпонентна циментова смес, модифицирана с епоксидна смола
Image
Адингпокс аква 1Б / епоксидно покритие
Image
Адингпокс 1Б / Двукомпонентно епоксидно покритие