Reference


Kej reke Vardar (most kod „Sistina“)

icon Skoplje, Makedonija
icon DEKO - SIl

KPD “Idrizovo“

icon Skoplje, Makedonija
icon Stirokol P
icon Hidrofas Z

Stanica za tehnicki pregled „Pekor DOOEL“

icon Probistip, Makedonija

Novosti


Ading na DGKS-u 2016

Аding na Međunarodnom sajamu građevinarstva u Beogradu (SEEBBE 2016)

Međunarodni simpozijum za građevinarstvo u Žabljaku, Crna Gora