Image3 Юли 2017

Хидроизолация на санитарни възли

При помещенията, които имат пряк контакт с вода и влага (бани, санитарни, кухни) функционалността и поддръжката са първични за здрав и нормален живот. Поради това тяхното изпълнение, саниране и реконструкция изискват специално внимание и прецизност.
Проблемите, които възникват при тях не представляват само функционален и естетичен проблем на потребителите на сградите, а същите правят щети и на конструкцията на сградата, стените и подовете.
Правилното изпълнение на хидроизолациите при тези помещения е необходимост. То ще осигури безпроблемно използване на обектите, по-лесно поддържане и саниране при неизправност на инсталациите. При това е важно да се предвиди добре техническо решение, където приоритетни са правилния избор, използване и вграждане на материалите.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Изпълнението на хидроизолация означава изпълнение на система, която ще осигури пълна изолация на пространството (пода и стените) от вода и влага. За тази цел, освен прилагането на хидроизолационен слой, необходимо е да се осигурят всички критични връзки, прониквания на инсталациите и дилатациите. Ако този принцип не е последователно уважаван, голяма е вероятността по време на използването на помещението да се появи теч.

ПРОБЛЕМИ / ПРИЧИНИ ЗА ТЕЧОВЕ

Най-честите причини за течове на санитарните помещения и баните са:

  1. Липса на хидроизолация

  2. Неподходящо изпълнена или повредена хидроизолация

  3. Неосигурени връзки между пода и стените

  4. Неосигурени прониквания на инсталациите


РЕШЕНИЯ
За да се избегнат течовете и всички проблеми, които са резултат на това, препоръчва се навременно, планово и точно изпълнение на хидроизолация във всички помещения, където има водопроводни инсталации и контакт с вода и влага.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ОСНОВА

Пространството, в което трябва да се направи хидроизолация е необходимо да има добро решение за отводняване и изпълнена циментова замазка с наклони към мястото за оттичане. Циментовата замазка с наклон трябва да е изработена от качествено изработена и положена циментова замазка, с цел да се изработи компактна основа за изпълнение на хидроизолацията. При големи пространства е необходимо основата за изпълнение на хидроизолация да се раздели на работни полета 9-12m², а работните фуги да се попълнят с еластичен кит АДИНГАКРИЛ.
За успешно изпълнение на хидроизолацията, е необходимо повърхността на пода и стените да бъде здрава, чиста, без хлабави части, мазнини и прах. Хидроизолацията трябва да се изпълни на цялата подовата повърхност и околните стени (като басейн или вана).
Ако се работи за реконструкция или саниране, необходимо е да се премахнат всички хлабави части и конструкцията да се изчисти от цялата мръсотия и прах. При конструкциите със сегрегация или пукнатини, е необходимо те да бъдат поправени.
Пукнатините на основата се отварят по дължина под формата на процеп с ширина 0,7-1,0 cm. След отварянето се почистват от прах, овлажняват се с вода и се попълват с циментово - полимерен разтвор за репарации РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф. Довършително върху обработваната пукнатина, на суха и обезпрашена основа се полага АДИНГ самозалепваща бутилова лента или обработваната пукнатина по дължина се маже с еластичен кит АДИНГАКРИЛ.


ОСИГУРЯВАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ВРЪЗКИ

Преди да започне нанасянето на хидроизолацията, необходимо е връзката на основата със сифона да се изолира от вода, както и проникванията на всички инсталации, които проникват през пода. За тази цел се отваря процеп около тях с размери от 0,5-0,7cm, след това се почиства със суха процедура и обезпрашава. Довършително се попълва с еластичен кит АДИНГАКРИЛ.   

Освен проникванията на инсталациите, необходимо е да се обработят и ъглите (връзките на пода и стените). Тази позиция може да се обработи с:

- поставяне на самозалепваща АДИНГ бутилова лента между първия и втория слой от ХИДРОМАЛ ФЛЕКС, така че лентата става неразделна част от системата, или с

- довършително покритие на връзките с АДИНГАКРИЛ след полагането и пълното изсъхване на последния слой от ХИДРОМАЛ ФЛЕКС.


ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВО - ПОЛИМЕРНА ОСНОВА - ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

При избор на материали за изпълнение, е необходимо да се набавят подходящи и качествени материали. За изпълнение на хидроизолацията в санитарните възли, се използва еластична хидроизолация на циментово - полимерна основа ХИДРОМАЛ ФЛЕКС (EN 1504-2), която се полага лесно с намазване, запълва микропукнатините, полага се върху влажна основа и позволява директно лепене на керамични плочки върху нея. С тези характеристики тя е отлична за изпълнение на реконструкции и саниране.
ХИДРОМАЛ ФЛЕКС като покритие след полагането е неразделна част от основата, на която е нанесен и не може да се отлепи от нея или да създаде проблематично пространство, където ще се събира вода. Съвместимостта на системата от циментова основа, хидроизолация на циментово-полимерна основа, водонепропускливо лепило за плочки на циментова основа и циментова фуга, като слоеве, които допълват хидроизолационната система е важна за защита и допълнение на евентуалните недостатъци, които могат да възникнат при експлоатацията на санитариите.


Основа за изпълнение на хидроизолацията от ХИДРОМАЛ ФЛЕКС може да бъде бетон, циментова замазка, камък и гипскартонени плочи. Тя трябва да бъде здрава, чиста и твърда, без хлабави части, мазнини и прах.
Подготовката на материала е чрез смесване на компонентите А и Б в съотношение 1: 1 с електрическа бавна бъркалка с малък брой обороти до напълно хомогенна смес. Нанасянето е с четка или валяк (мече) в три слоя. Слоевете от ХИДРОМАЛ ФЛЕКС се полагат върху сух предишен слой, а нанасянето е перпедикулярно - под 90˚ спрямо предишния. Връзките и ъглите между пода и стените, както и между стените е необходимо да се обработят със самозалепваща АДИНГ бутилова лента с минимална ширина от 10cm, разположена между първия и втория слой на хидроизолацията. Полагането на лентата е на суха и обезпрашена повърхност с натискане на лентата с помощта на валяк.

Ако възникне механично увреждане на повърхността, обработената с ХИДРОМАЛ ФЛЕКС, възможна е проста корекция с ново намазване на повърхността.

Преди да се продължи с изпълнението на довършителната обработка, е необходимо да се провери дали изпълнението на хидроизолационната система е успешна, т.е. дали има течове. Когато се докаже, че всичко е наред, продължава се с изпълнението на довършителните работи с керамични плочки. Залепването на плочките е с хидроизолационно лепило ХИДРОКОЛ С директно върху хидроизолацията от ХИДРОМАЛ ФЛЕКС. Нанасянето на лепилото е с назъбена шпатула по цялата повърхност, която трябва да се облепи с плочки. По този начин се осигурява по-добро залепване и прилепване на плочката към основата (с цялата си повърхност), а същевременно и пространството под плочките се защитава от въздействието на вода, развитие на гъбички и други вредни въздействия, които причиняват неприятни миризми. След 24 часа от вграждането (залепването) на плочките, те са фугират с водонепропусклива смес за фугиране ФУГОФИЛ, която заедно с плочките ще създаде още една защита в хидроизолационната система. 


При големи площи и при дилатации, където основата за изпълнение на хидроизолация има направени работни фуги, необходимо е те да се повторят и на повърхността с плочките, а фугите между тях да се попълнят с еластичен кит АДИНГАКРИЛ. Същият начин на полагане на кит  може да се приложи и като допълнителна защита при критичните връзки.

СЪВЕТ

Изпълнението на хидроизолационна система в помещенията изложени на вода и влага в етап на строителство на обекта е необходимо да се осигури здраво и функционално пространство. Системата трябва да се изпълни планово, точно и също така да се вграждат качествени и подходящи материали. Последователността и технологията на вграждане са необходими за успешно, дълготрайно и надеждно използване на обектите. В противен случай получаваме нефункциониращи обекти, считайки че се прави финансова икономия. Допълнителното изпълнение на хидроизолация оскъпява обекта и често съществува риск, технически да не може да се изпълни друго решение.