Image20 Jan 2016

Najbolje rešenje za zimsko betoniranje do -20°C

Autor: Nikola Uzunov, dipl.grad.inž.

U slučaju kada je ambijentalna temperatura niža od 5°C, uobičajene metode za betoniranje više se ne mogu primenjivati. Niska temperatura sprečava normalni proces hidratacije cementa, koji samim tim sprečava jačanje betona. Osim toga, prilikom smrzavanja povećava se i volumen vode izazivajući pukotine u betonskoj konstrukciji. Iz tih razloga, u slučaju kada je temperatura ispod 5°C, neophodno je koristiti posebne metode koje uključuju zimsko betoniranje:

  • zagrevanje jedne ili više komponenti betona (voda, agregat i cement)
  • postavljanje površinske termoizolacije u oplati betona
  • koristeći aditive za zimsko betoniranje

U svom proizvodnom programu Ading nudi više dokazanih aditiva za betoniranje u uslovima temperature do -20°C:

HIDROZIM-T – aditiv namenjen za betoniranje u zimskim uslovima. Reguliše hidrataciju cementa na niskim temperaturama, sprečava zamrzavanje vode u betonskoj mešavini, eliminiše opasnost razgradnje betona.

HIDROZIM FLUD – kompleksni dodatak namenjen za zimsko betoniranje sa dodatnim dejstvom kao plastifikator. Kao i HIDROZIM-T, upotrebljava se prilikom betoniranja na niskim temperaturama, pri čemu povećava čvrstoće betona i poboljšava obradljivost betona.

Aditivi se doziraju u svežoj betonskoj mešavini, a doza zavisi od ambijentalne temperature, temperatura svežeg betona i dimenzije preseka koji se betonira. Na temperaturi od +5°C do -10°C preporučuje se upotreba HIDROZIM-T ili HIDROZIM FLUD, doziranje 0,5 do 1,0% težinski u odnosu na količinu cementa u betonu. Za standardni beton MB30 pumpani, to znači doziranje od 2 do 3,5 kg/m3. Kada se beton proizvodi u maloj betonskoj mešalici, uobičajeno betoniranje se odvija sporije, i zato je potrebno primeniti veću dozu aditiva (3,0-4,0 kg/m3). To znači da za jednu vreću cementa od 50 kg, potrebna količina aditiva iznosi 0,3 do 0,5 kg (0,25 do 0,4 l).

Napomena: Zapreminska težina Hidrozim-T i Hidrozim fluid iznosi oko 1,30 kg/dm3 (1 l Hidrozim-T ili Hidrozim fluid teži približno 1,30 kg). Ako se odmeravanje vrši u litrima, treba paziti da 1 kg aditiv odgovara na 0,75 litara.

Ukoliko se za pripremu betona koristi HIDROZIM FLUID, pri navedenu dozu treba da se izvrši smanjenje (redukciju) vode u svežoj betonskoj mešavini za oko 10% (sve dok ne dobijete željenu konzistenciju za ugradnju betona).

Pri betoniranje na temperaturi između -10°C i -20°C, potrebno je koristiti veću dozu aditiva HIDROZIM-T ili HIDROZIM FLUID, 1,0 do 2,0% težinski u odnosu na količinu cementa u betonu.

Ostale preporuke: Temperatura sveže betonske mešavine u momentu ugradnje mora da je veća od +5°C (za preseka tanjim od 10 sm veća od +10°C) i ugradnja betona da se odvija što brže (da bi se smanjio gubitak topline u toku proizvodnje, transporta i ugradnje betona). Površina svežeg betona mora termički da se izolira (koristiti drvene ili plastične oplate, izvršiti pokrivanje svežeg betona i oblaganje oplate najlonom, mineralnom vunom, ekspandiranim polistirenom, geoteksilom itd.).

U zavisnosti od potrebne klase i čvrstine betona, prilikom betoniranja u zimskim uslovima od posebne važnosti je zapaziti predviđene odnose cementa i frakcije agregata, kao i predviđeni odnos vode i cementa (W/C-faktora).