16 Jan

ADING SHA Shkup morri A - licencën për përputhje me planin operativ

Më 13.01.2014 ADING morri A - licencën për përputhje me planin operativ që jepet nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikim Hapësinor e R. së Maqedonis&eu...

Më shumë