Image21 Дек 2014

Завршен годишен состанок на групацијата Адинг

На 12.12.2014 година, беше одржан Завршниот годишен состанок за 2014 кој годинава беше организиран во Врњачка Бања, Р.Србија.

Присутни беа членовите на Управниот и Надзорниот одбор, секторските директори, раководителите на служби, како и управителите на ќерките фирми од Р.Македонија, Р.Србија и Р.Бугарија. На состанокот беше разгледано работењето на целиот деловен систем АДИНГ за 2014-та година и беа презентирани плановите за работа за 2015-та година.