Image13 Фев 2009

Оглас

Се издава отворен складишен простор со површина од 8.000 m2 на ул. Новоселски пат бб, западна индустриска зона, општина Ѓорче Петров. Отворениот склад е ограден со метална ограда, осветлен и располага со портирница-канцеларија. Истиот се наоѓа во склоп на деловниот систем АДИНГ АД, а обезбедувањето е од страна на „Секјуриком“

Контакт телефон: 20 34 804