Image11 Фев 2009

39-ти Адингов ден

На 30 мај, традиционално беше одбележан Адинговиот ден и 39 години од основањето на компанијата. Во рамките на прославата, им беа доделени јубилејни награди и признанија на вработените со наполнет работен стаж од 10, 20, 25 и 30 години.

На 30 мај, традиционално ќе биде одбележан Адинговиот ден и 39 години од основањето на компанијата. Во рамките на прославата, ќе им бидат доделени јубилејни награди и Сертификати на вработените со наполнет работен стаж од 10, 20, 25 и 30 години. Листата на вработени на кои им се доделува ова признание можете да ја погледнете на следниов линк:

ДЕСЕТ ГОДИНИ
1. Пјотр Антонович Рутина-Алма Ата Казахстан
2. Георги Стоев-АДИНГ БУГАРИЈА

ДВАЕСЕТ ГОДИНИ
1. Ицевски Зоран
2. Каевска Миљана
3. Лусијани Шемши
4. Стојановски Ѓорѓија
5. Јанев Крум

ДВАЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ
1. Трајковска Јованка
2. Калемџиевски Живко
3. Исмаили Афет
4. Блажевска Слободанка
5. Трајковски Сашко
6. Здравковска Емилија
7. Калајџиска Олга
8. Исени Исмаил
9. Христовска Убавка
10. Тофиловска Горданка
11. Блажевски Благојче
12. Шерифи Февзи
13. Цветковски Стефан
14. Урџанов Драги
15. Стојановски Драги
16. Адемовски Рамадан
17. Савески Здраве
18. Љеза Садик

ТРИЕСЕТ ГОДИНИ
1. Караџова Лена
2. Николовски Иван